Reglaments
Nolikums

Nolikums

Drukāt

 

APSTIPRINĀTS
Rīgas šķīrējtiesas Izsoles nama» dibinātājs
Biedrības «Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācija»
biedru sapulcē

2014. gada 6. jūnija sēdē, prot. Nr. 06.06 - 2014/2

 

 

Nolikums

Par Rīgas šķīrējtiesas Izsoles nama darba organizāciju

 

 

1. Rīgas šķīrējtiesas Izsoles nama» (turpmāk tekstā Izsoles nams) dibinātājs ir biedrība «Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācija».

 

2.  Izsoles nama darbu veic iecelts priekšsēdētājs, turpmāk tekstā — Rīgas šķīrējtiesas Izsoles nama priekšsēdētājs.

 

3. Izsoles nama priekšsēdētāju ieceļ un apstiprina biedrība «Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācijas» valdes loceklis.

 

4. Izsoles nama, turpmāk tekstā Izsoles nams, priekšsēdētājs veic administratīvās funkcijas.

 

5. Izsoles nama iekšējo lietvedību veic Rīgas šķīrējtiesas kancelejas vadītājs.

 

6. Izsoles nama priekšsēdētājs un Rīgas šķīrējtiesas kancelejas vadītājs pilda savus pienākumus godīgi un godprātīgi, apņemas neizpaust iegūto konfidenciālo informāciju un datus, kuri kļuvuši zināmi, veicot savus pienākumus. Rīgas šķīrējtiesas kancelejas vadītāja pienākumus izsoles procesā var pildīt Izsoles nama priekšsēdētājs.

 

7. Izsoles nama priekšsēdētājs organizācijas vārdā noslēdz nepieciešamās sadarbības vienošanās ar organizācijām un speciālistiem Izsoles nama darbības veikšanai.

 

8. Izsoles nama priekšsēdētājs rīko izsoli patstāvīgi. Viņš var arī aicināt un nozīmēt konkrētus speciālistus izsoles rīkošanai saskaņa ar Rīgas šķīrējtiesas Izsoles nama reglamentu.

 

Rīga, 2014. gada 6. jūnijā

Biedrības "Strīdu alternatīvo išķiršanas veidu asociācija"
valdes loceklis
Jurijs Ņikuļcovs