Šķīrējtiesas atruna. Kālab tā Jums?


Atruna – dokumenta punkts vai atsevišķs pielikums, visbiežāk līgumam, par to kā kaut kāda darbība notiks.

 

Šķīrējtiesas atruna – tas ir atsevišķs punkts līgumā vai pavadzīmē, kurš informē, ka visi strīdi starp pasūtītāju un piegādātāju tiks izskatīti Šķīrējtiesā.

 

Bez šīs atrunas līgumā vai pavadzīmē šķīrējtiesas tiesvedība notikt nevar, jo pati atruna ir vienošanās starp abām pusēm. Tāpat, ja runa ir par pavadzīmi, to jāparaksta valdes loceklim vai īpaši pilnvarotai personai, lai atruna būtu spēkā.

 

Kāpēc Jums būtu jāsāk ierakstīt Rīgas šķīrējtiesas atrunu savos dokumentos:

 

  • pats strīda izskatīšanas process ir ātrāks nekā valsts tiesās - nav nepieciešams tik liels sēžu skaits, kas samazina izmaksas;
  • Jums pašiem ir iespēja izvēlēties tiesnesi;
  • ir iespēja noteikt ērtu procedūru strīda risināšanai;
  • pat ja otra puses neierodas uz sēdi bez attaisnojoša iemesla, lēmums tiks pieņemts;

 

Ierakstot šķīrējtiesas atrunu, Jūs uzticat strīda risināšanu profesionāļiem, tā vietā neapmeklējot vairākās sēdes valsts tiesās un ekonomējot savu laiku, naudu un nervus.

 

Vai jums ir nepieciešama šķīrējtiesas atruna - izlemiet Jūs. Mūsu mērķis ir atrisināt strīdus situāciju, ātri un kvalificēti.