Izmaiņas Civilprocesa likumā


Ir  izmaiņas Civilprocesa likumā, un tie ir lieliski jaunumi! Tagad ar Rīgas Šķīrējtiesas vēl izdevīgāk! Veršam Jūsu uzmanību uz to, ka no 2013. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā par tiesas izdevumu, valsts nodevas, palielināšanu. Mēs piedāvājam Jums salīdzināt valsts nodevu un Rīgas Šķīrējtiesas nodevu apmēru. Iesniedzot izskatīšanai strīdu, Jūs maksāsiet dažādas nodevas:

Starpība ir acīmredzama! Norādītās summas valsts tiesā – ir nodevas tikai vienā tiesu instancē. Ja lēmumu vajadzēs apstrīdēt, nodevu būs jāmaksā, gan par apelācijas iesniegšanu, gan par kasācijas sūdzību.
Ņemot vērā to, ka vairākumā gadījumu kopējais tiesvedības laiks ( sākot no prasības iesniegšanas brīža līdz galīgam spriedumam) šķīrējtiesā ir ievērojami īsāks nekā valsts tiesā, kopējie izdevumi (ar strīda izšķiršanu saistītie izdevumi, jurista/advokāta honorārs, ceļa izdevumi, nesaņemtā peļņa utt.) ir mazāki.

Rīgas Šķīrējtiesas stils ir augstākā līmeņa profesionalitāte un kvalitatīvs darbs.

Rīgas Šķīrējtiesa tā ir garantija sprieduma saņemšanai bez nogurdinošām birokrātiskām procedūrām un nevajadzīgam izmaksām.

Izšķirt strīdu ātri, objektīvi, vispusīgi - šajos vārdos ir iekļauta Rīgas Šķīrējtiesas strīdu izskatīšanas koncepcija.