Jaunumi

Jaunumu kalendārs

<< < 2022 Augusts > >>
Pd Ot Tr Ct Pt St Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Jaunumi


Meklēt:

Kas ir šķīrējtiesas līgums un kad to var piemērot?

07-06-2022

Ļoti bieži saskaramies ar jautājumiem, kā rīkoties, kad ir radusies strīdus situācija un kāda no darījuma pusēm vēlas iesniegt prasību strīda risināšanai šķīrējtiesā. Sniedzot atbildes uz šadiem jautājumiem, sarunas gaitā atklājas, ka starp pusēm nav noslēgts šķīrējtiesas līgums, proti, puses nav vienojušās par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā. Kā rīkoties šādā situācijā un ko saprot ar terminu šķīrējtiesas līgums?

 

Šķīrējtiesas līgums - ir pušu rakstveidā noslēgta vienošanās par strīda, kas jau radies vai var rasties nākotnē, nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā. Šķīrējtiesas līgumu var noslēgt rīcībspējīga fiziskā persona neatkarīgi no pilsonības un dzīvesvietas, Latvijā vai ārvalstī reģistrēta juridiskā persona vai cits privāto tiesību subjekts.

 

Noslēdzot šķīrējtiesas līgumu, puses papildus var vienoties par šķīrējtiesnešu skaitu, šķīrējtiesas procesa kārtību, mutvārdu vai rakstveida procesu, šķīrējtiesas procesa norises vietu, šķīrējtiesas procesa valodu, šķīrējtiesas izdevumu segšanas kārtību, piemērojamām tiesību normām un citiem jautājumiem, ko puses uzskata par svarīgiem.

 

Šķīrējtiesas līgums kā atsevišķs punkts līgumā

Šķīrējtiesas līgumu kā atsevišķu noteikumu (līguma punktu) var iekļaut līgumā (šķīrējtiesas klauzula) un tas ietver saistību, kuras sakarā radies vai var rasties civiltiesisks strīds.

 

Šķīrējtiesas klauzula (šķīrējtiesas atruna) – tas ir punkts dokumentā (līgumā, pavadzīmē, vienošanās), kurš paredz, ka noslēgtās vienošanās nosacījumu pārkāpumu gadījumā starp pusēm, proti, strīda rašanās gadījumā, strīds tiks risināts šķīrējtiesā. Citiem vārdiem sakot, puses jau iepriekš paredz un iekļauj dokumenta tekstā iespējamā strīda risināšanas kārtību. Praksē ir sastopamas trīs visizplatītākās šķīrējtiesas atrunas, kuras izmanto puses savos līgumos un ar kurām Jūs varat iepazīties šeit.

 

Šķīrējtiesas līgums kā atsevišķi noslēgta vienošanās

Šķīrējtiesas līgumu var noslēgt kā atsevišķu vienošanos, kā atsevišķu līgumu. Šāds līgums par šķīrējtiesas tiesvedību var tikt noslēgta un parakstīta papildus galvenajam līgumam, ja līgumā nav paredzēta strīdu izšķiršana šķīrejtiesā. Puses papildus piekrīt, ka strīda gadījumā, strīds tiks izšķirts šķīrējtiesā. Parasti šāda tipa līgumi tiek slēgti pie līgumiem, kas ir noslēgti kādu laiku atpakaļ, piemēram, pirms desmit vai divdesmit gadiem, un pamatlīgumā nav bijusi iekļauta strīdu risināšanas kārtība.

 

Šķīrējtiesas līguma veidlapas paraugu (13 dokuments) varat atrast sadaļā “Atbalsts”, pēc saites šeit.

 

Kā noslēgt Šķīrējtiesas līgumu, ja strīds jau ir radies

Kā rāda prakse, par strīda risināšanas iespējām un risinājumiem, kāda no līguma pusēm sāk domāt tikai tad, kad strīds jau radies, proti, kāda no pusēm nav izpildījusi nolīgtāspielīgtās saistības. Kā rīkoties, ja noslēgtajā līgumā nav iekļauta strīda risināšana šķīrējtiesā? Jūs vēlaties vienlaikus saglabāt labas attiecības ar sadarbības partneri un, tajā pašā laikā, nodrošināt sevi, ja tomēr partneris izrādīsies negodprātīgs. Šādā situācijā iesakām noslēgt ar ar savu partneri (parādnieku) vienošanos par parāda apmaksu, kas nozīmē, ka Jūs dodat iespēju izpildīt savas saistības un tajā pašā laikā papildus nodrošiniet sevi. Dotajā dokumentā iekļaujiet punktu par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā!

 

Piemēram, Jūs noslēdzat vienošanos ar pakāpenisku parāda atmaksu ar parāda atmaksas grafiku, rakstveidā izlīgstat parādu un nosakat parāda summas atmaksas termiņus. Šāda veida vienošānās paredz, ja Parādnieks izpilda vienošanās noteiktās saistības pilnā apmērā un norunātā termiņā, tad Kreditors atsakās no līgumsoda daļas piedziņas. Gadījumā, ja Parādnieks neizpilda doto vienošanos noteiktajā apmērā un termiņā, tad Jums ir tiesības prasīt visa pamatparāda un līgumsoda apmaksu, nesagaidot noteiktā galējā apmaksas termiņu notecējumu vēršoties ar prasības pieteikumu Rīgas šķīrējtiesā.

 

Augstāk minētās Vienošanās paraugu varat atrast sadaļā “Atbalsts” (15 dokuments) pēc saites šeit.

 

Atcerieties - nav neatrisināmu situāciju! Nodrošiniet sevi un savus darījumus, sakārtojot uzņēmuma dokumentāciju!

 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: info@court.lv.Komentāri


Nav komentāru...    Rakstīt komentāru