Jaunumi

Jaunumu kalendārs

<< < 2021 Novembris > >>
Pd Ot Tr Ct Pt St Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Jaunumi


Meklēt:

Ko darīt, ja līgumu nepilda ārvalstu partneris?

11-08-2021

Pastāv būtisks princips, kurš tiek pielietots, ja puses nav vienojušās par likumdošanu, kura tiks pielietota, izskatot strīdu – strīds tiks izskatīts pēc atbildētāja atrašanas vietas vai pēc saistību izpildīšanas vietas. Šis princips ir atspoguļots, piemēram, ES Padomes Regulā № 44/2001 (par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, 11.punkts, 2.-5. pants), Konvencijā par Starptautisku kravu pārvadājumu līgumu CMR (31.pants), tā ir atbildētāja atrašanas vieta (dzīvesvieta vai uzņēmuma reģistrācijas vieta) vai saistību izpildes vieta. Saistību izpildes vietas princips ir arī atspoguļots Civillikumā 19. panta, 2.daļā.

 

Ja ar valsti, kurā tiks izskatīts strīds, vairāk vai mazāk ir skaidrs, rodas sekojošs jautājums – cik tas viss izmaksās un kam uzticēt pārstāvēt savas intereses? Vai negadīsies tā, ka tiesvedības process izmaksās vairāk par parāda summu? Ja izvērtētu valstu skaitu un to likumdošanas nianses, rodas vēl viens loģisks jautājums – vai var strīdus (ja tādi rodas) ar ārzemju partneriem izskatīt Latvijā, un kas ir nepieciešams, lai tas kļūtu iespējams?

 

Lai tas būtu iespējams, nepieciešams pirms tam izpildīt trīs uzdevumus:

1. Noslēgt rakstisku līgumu ar savu partneri (līgums, vienošanās, pavadzīme, pasūtījuma veidlapa u.tml.);

2. Precīzi norādīt, kuras valsts normatīvais regulējums tiks pielietota konkrētajam līgumam (piemēram, Latvijas);

3. Noteikt jurisdikciju, ka iespējamie strīdi pēc šī līguma tiks izskatīti konkrētajā šķīrējtiesā.

 

Kā norit šķīrējtiesas nolēmuma izpilde?

Ja atbildētājs noteiktajos termiņos brīvprātīgi nav izpildījis šķīrējtiesas nolēmumu, bet Jums ir nepieciešama tā izpildīšana (īstenot piedziņu piespiedu kārtā) ārzemēs, Jums ir nepieciešams saņemt izpildu rakstu ārvalsts tiesā. Nolēmuma izpildīšana notiek analoģiski kā tas ir norādīts Latvijas Civilprocesa likumā. Jums ir jāsaņem izpildu raksts – jāapstiprina šķīrējtiesas lēmums šķīrējtiesas lēmuma tā izpildes valstī, t.i. tur, kur atrodas parādnieks un viņa īpašums. Ar šķīrējtiesas lēmumu vēršaties valsts, kurā ir nepieciešams izpildīt lēmumu, tiesā ar lūgumu izsniegt izpildu rakstu (vai analoģisku dokumentu, kurš ļauj veikt piedziņu piespiedu kārtā). Tālāk ārvalsts tiesu izpildītājs, pēc īpašuma un naudas līdzekļu atrašanas vietas, veic parādu piedziņu piespiedu kārtā – aktīvu arestu un to pārdošanu. Tas ir iespējams, pateicoties starptautiskai konvencijai (Ņujorkas konvencija, 1958), kurai ir pievienojušās lielāka daļa pasaules valstu, tajā skaitā arī Latvija.

 

Saskaņā ar šīs konvencijas regulējumu katra līgumslēdzēja Valsts atzīst citu valstu šķīrējtiesu lēmumus par obligāti izpildāmiem, un izpilda tos saskaņā ar tās teritorijas procesuālajām normām, kura izprasa šo nolēmumu atzīšanu un izpildi. Protams, šķīrējtiesas lēmuma izpildi var pilnvarot vietējam juristam, kurš pārstāvēs Jūsu intereses valstī, pēc parādnieka atrašanās vietas. Taču ir iespējams saņemt izpildrakstu arī patstāvīgi.

 

Kopējas rekomendācijas un standarta darbības, lai saņemtu izpildrakstu, ir šādas:

1.solis: Sazinieties ar oficiālu šīs valsts konsulāro iestādi un noskaidrojiet, kādā tiesā ir jāsniedz pieteikums un kāda ir valsts nodeva par nolēmuma atzīšanu un izpildraksta izsniegšanu. Pieteikumu par ārvalsts šķīrējtiesas lēmuma atzīšanu un izpildīšanu iesniedz izskatīšanai tiesā pēc lēmuma izpildīšanas vietas, vai arī atbildētāja dzīvesvietas vai atrašanās vietas (juridiskās adreses).

2.solis: Sagatavojiet motivētu pieteikumu par šķīrējtiesas lēmuma atzīšanu un izpildīšanu. Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu ir parakstījis pārstāvis, pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu vērsties ar pieteikumu tiesā.

3.solis: Sagatavojiet dokumentu norakstus izsniegšanai atbildētājiem. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem ir jāveic tulkojums tās valsts oficiālajā valodā, kurā šī lēmuma atzīšana un izpildīšana tiek prasīta. Tulkojums ir jāapliecina oficiālam vai zvērinātam tulkam, vai Latvijas diplomātiskai vai konsulārai iestādei.

4.solis: Kad visas iepriekš minētas darbības ir izpildītas un valsts nodeva ir apmaksāta, apdrošinātā ierakstītā sūtījumā uz norādīto tiesu ir jānosūta visi augstāk norādītie dokumenti un to noraksti, tik eksemplāros, cik lietā ir atbildētāju, un jāpievieno dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas nomaksu ārvalsts likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka izpildraksta izdošanas valsts tiesa neizskata lietu atkārtoti – tiesas galvenais pienākums ir pārbaudīt, vai tik tiešām starp strīda pusēm ir bijusi rakstiska vienošanās par šķīrējtiesu. Parasti prasītāja iesniegumu izskata bez pušu klātbūtnes uz iesniegtu dokumentu pamata.

 

Kopsavilkumā īpaši atzīmējam to, ka, īstenojot saimniecisku darbību ārvalstīs, paši uzņēmēji ir spējīgi novērst ļoti daudz un dažāda veida iespējamās nepatikšanas un problēmas nākotnē. Ja Jūs nevēlāties tērēt daudz naudas par tiesas procesiem ārzemēs, izvēlaties šķīrējtiesas procesu. Taču atcerieties, ka strīds var būt izskatīts šķīrējtiesā tikai tādā gadījumā, ja ir rakstiska vienošanās par to. Šī vienošanās var būt noformēta līgumā starp pusēm šķīrējtiesas atrunas veidā vai arī kā atsevišķa vienošanās par strīdu risināšanu šķīrējtiesā. Šķīrējtiesas process ir nostiprinājis savas pozīcijas tiesvedības jomā kopumā, un kā alternatīvam strīdu izšķiršanas veidam tam ir daudz priekšrocību. Šķīrējtiesa ir valsts tiesai cienīga aizstājēja saimniecisko strīdu izskatīšanā, it īpaši, kad ir radušies strīdi ar starptautiskiem partneriem.

 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: info@court.lv.Komentāri


Nav komentāru...    Rakstīt komentāru