Jaunumi

Jaunumu kalendārs

<< < 2022 Februāris > >>
Pd Ot Tr Ct Pt St Sv
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456

Jaunumi


Meklēt:

Kādi ir nosacījumi parādnieka iekļaušanai publiskajās datu bāzēs?

15-02-2022

Lai informācija par parādnieku tiktu iekļauta parādnieku datu bāzē, kreditoram ir jāievēro vairāki nosacījumi. Kā viens no tiem - ir jābūt pārliecinošiem pierādījumiem par parāda esamību. Tas nozīmē, ka iekļaut parādnieku datu bāzē drīkst tad, ja:

 

 • parādnieks nav rakstveidā izteicis iebildumus par parādu vai tā apmēru;
 • parādnieks ir rakstveidā izteicis iebildumus par parādu vai tā apmēru, taču tiesa vai šķīrējtiesa ir atzinusi, ka kreditora prasība par parāda saistību izpildi ir pamatota, un spriedums ir stājies likumīgā spēkā;
 • parādnieks ir rakstveidā izteicis iebildumus par parādu vai tā apmēru, taču kreditors ir rakstveidā pierādījis parāda un tā apmēra pamatotību un ir izsniedzis parādniekam parāda un tā apmēra pamatojošu dokumentu kopijas.

 

Papildus jāievēro vēl divi nozīmīgi nosacījumi:

 • darījumā vai tiesību aktā noteiktais maksājuma saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 60 dienām;
 • ir iestājies kreditora nosūtītajā paziņojumā par parāda atmaksu noteiktais parādnieka iebildumu izteikšanas termiņš un parādnieks noteiktajā termiņā parādu nav samaksājis.

 

Kreditors, kurš uzsācis parāda atgūšanu no parādnieka ir tiesīgs informāciju par parādnieku un tā parādu iekļaut parādvēstures datu bāzē, ja ievēroti augstāk minētie nosacījumi: parādnieks nav izteicis iebildumus par parāda esamību vai tā apmēru un kreditors datus par parādnieku un tā parādu ieguvis likumīgi, proti, no kopēji noslēgtā līguma un darījumu apliecinošiem dokumentiem.

 

Tātad, pirms iekļaut parādnieku datu bāzē, kreditoram par to rakstveidā jāpaziņo parādniekam.

 

Parādu ārpustiesas piedziņas likums nenosaka veidu, kā jānoformē parādnieka piekrišana/atteikums par viņa datu izpaušanu trešajām personām, taču jāņem vērā likumā noteiktais, proti, ja parādnieks apgalvo, ka nav devis piekrišanu datu bāzē iekļautās informācijas nodošanai trešajai personai, pienākums pierādīt šādas piekrišanas esamību ir tam, kurš apgalvo, ka piekrišana ir dota.

 

Kāda informācija par parādnieku jāiekļauj datu bāzē?

 

Datu bāzē tiek iekļauta informācija neatkarīgi no parāda apjoma – tas var būt gan viens eiro, gan 1000,00 eiro. Parādvēstures datu bāzē iekļauj sekojošu informāciju par parādnieku un tā parādu:

 1. parādnieka vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs;
 2. datums, kurā informācija iekļauta parādvēstures datu bāzē;
 3. parāda apmērs, tai skaitā pamatparāds, piemērotās soda sankcijas: līgumiskie vai likumiskie nokavējuma procenti vai līgumsoda apmērs;
 4. samaksātā parāda daļa;
 5. parāda atmaksas ilgums;
 6. parāda atgūšanas statuss: kāda ir parāda atmaksas virzība (tiek vai netiek atmaksāts) datums, kad parāds atmaksāts; ja parāds atgūšana ir izbeigta, tad ir jānorāda izbeigšanas iemesls - vai pastāv/nepastāv strīds par parādu vai tā apmēru);
 7. ja kreditors ir saimnieciskās darbības veicējs - nozare, kurā darbojas parādnieka kreditors.

 

Informācija parādvēstures datu bāzē tiek glabāta trīs gadus no parāda samaksas dienas vai saistību izpildes dzēšanas dienas likumā noteiktajā kārtībā. Dotais informācijas uzglabāšanas termiņš tika noteikts, ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu praksi (ES vidēji no 1 līdz 5 gadiem), kur kredītvēstures datu bāzē esošās informācijas par parādnieku uzglabāšanas termiņi ir atkarīgi no dažādiem nosacījumiem. Kā izriet no Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 13. panta 6. daļas, parādvēstures datubāzes turētājam ar dalībvalsts tiesību aktu ir uzlikts pienākums uzglabāt parādnieku datus trīs gadus pēc saistību izpildes. Tādējādi pieprasīt datu dzēšanu Jums ir tiesības pēc dotā termiņa notecējuma, saistību izpildes dzēšanas vai noilguma iestāšanās dienas.

 

Ja vēlaties pārbaudīt savu topošo sadarbības partneri, informāciju par to, vai tas nav iekļauts parādnieku datu bāzēs varat atrast šeit:

 

https://www.lursoft.lv/lv/kaveto-maksajumu-datu-baze

https://www.lursoft.lv/lv/paus-konsults-kreditvesture

https://www.lursoft.lv/lv/kreditatskaite-verdikts

https://www.lursoft.lv/komerckilu_meklesana

https://www6.vid.gov.lv/NPAR

https://manidati.kreg.lv/

https://www.manakreditvesture.lv/pakalpojumi/

https://e-parads.lv/

https://www.creditreform.lv/informacijas-pakalpojumi/paradvestures-datu-baze

https://www.paus.lv/riski-lv

 

 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: info@court.lv.Komentāri


Nav komentāru...  Rakstīt komentāru