Atbalsts
Iesnieguma paraugs

Iesnieguma paraugs

Drukāt

Izsoles pieteikums

 

Lai pieteiktu izsoles priekšmetu brīvprātīgajai ārpustiesas izsolei, Pieteicējs (-i) iesniedz izsoles organizētājam pieteikumu, kurā norāda:

 

1) Informāciju par pieteicēju (-iem);

 

2) Izsoles priekšmetu, norādot vai tas ir oriģināldarbs vai kopija;

 

3) izsoles priekšmeta īsu raksturojumu un tehniskos datus (ja tādi ir);

 

4) Izsoles priekšmeta sākuma cenu;

 

5) Izsoles priekšmeta pārdevēju (viens no pieteicējiem vai citu ja pieteicējs rīkojas kā pārdevēja pilnvarnieks), tā kontaktinformāciju un adresi, kurā var iepazīties ar izsoles priekšmetu;

 

6) pamatu uz kāda Pieteicējam (-iem) ir tiesības rīkoties ar izsoles priekšmetu (īpašumtiesības, pilnvarojums, cits);

 

7) maksas apmēru (ja tāda tiek noteikta) par iepazīšanos ar izsoles priekšmetu un tā dokumentāciju pirms izsoles;

 

8) Vai piekrīt izsolei ar lejupejošu soli šajā reglamentā noteiktajos gadījumos; norāda lejupejošas izsoles soļa likmi; norāda lejupejošas izsoles rezervēto cenu;

 

9) norēķinu rekvizīti uz kuriem pēc izsoles priekšmeta nosolīšanas pārskaitāma pirkuma maksa un pēc komisijas maksas ieturēšanas atlikusī drošības nauda. 

 

10) Īpašus izsoles noteikumus, ja tādi tiek noteikti (ja tie atšķiras no šī izsoļu reglamenta noteikumiem). Izsoles pieteikumam Pieteicējs (-i) pēc izvēles var pievienot Ekspertīzes aktu (ja tāds ir), kas apliecina, ka izsoles priekšmets ir noteikta autora vai izgatavotāja oriģināldarbs vai kopija.

 

 

Izsoles pieteikums: 

 

Līgums par izsoles rīkošanu: