News

News calendar

<< < 2021 September > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

News


Search:

It's time to put things right in debtors!

28-09-2021

Tuvojas gada beigas un ir pienācis laiks sakārtot debitorus, lai grāmatvežu gada atskaišu un bilances gatavošanas laikā ir pilnīga kārtība. Bet ko darīt, ja kompānijas bilancē ir liela summa bezcerīgu parādnieku dēļ, kuru nevar piedzīt, jo parādniekam nav naudas? Šajā gadījumā Jūs varat vismaz atgriezt iemaksāto PVN pilnā apmērā no šī darījuma!

 

Ja pastāv liela varbūtība, ka parāds uzņēmumam netiks atdots, tad tas ir jānoraksta un jāatgriež iemaksātais PVN. Par parāda rašanās brīdi tiek uzskatīta nākošā diena pēc datuma, kad preču un pakalpojumu saņēmējam bija jānorēķinās ar preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju, taču tas netika izdarīts. Norakstot zaudēto parādu, uzņēmumam ir jāievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas.

 

Lai varētu samazināt budžetā samaksātā nodokļa summu par zaudētā parāda nodokļa vērtību, ja zaudētais parāds bez nodokļa ir sasniedzis vai pārsniedzis 430 EUR, ir jāizpildās sekojošiem “Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 105.panta nosacījumiem:

 

- par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ir izrakstīts rēķins vai nodokļa rēķins;

- parāds ir radies pēdējo triju taksācijas gadu laikā;

- par veikto darījumu ir aprēķināts nodoklis, un tas ir norādīts attiecīgā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā;

- zaudētā parāda summa ir norakstīta no nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu summas vai tieši zaudējumos (izdevumos) reģistrēta nodokļa maksātāja grāmatvedībā kārtējā taksācijas periodā vai kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem;

- preču vai pakalpojumu saņēmējs ar preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju nav saistītas personas likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;

- preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana atbilstošajam preču vai pakalpojumu saņēmējam ir pārtraukta vismaz pirms sešiem mēnešiem un nav atjaunota;

- reģistrēts nodokļa maksātājs nav nodevis (cedējis) savas prasījuma tiesības citai personai;

- reģistrēts nodokļa maksātājs var pierādīt, ka tas ir veicis pasākumus zaudētā parāda atgūšanai;

- preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs līdz pēctaksācijas gada 1. martam ir nosūtījis preču vai pakalpojumu saņēmējam, kurš ir reģistrēts nodokļa maksātājs vai kurš preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas brīdī bija reģistrēts nodokļa maksātājs, informāciju par to, ka attiecīgais parāds šā likuma izpratnē tiek uzskatīts par zaudēto parādu;

- jābūt tiesas spriedumam par parāda piedziņas prasību no preču vai pakalpojumu saņēmēja un tiesu izpildītāja aktam par parāda piedziņas neiespējamību.

 

Lai norakstītu bezcerīgo parādu un samazinātu valsts budžetā iemaksājamo PVN nodokļa summu, ir nepieciešams saņemt tiesas nolēmumu. Pats ātrākais un vienkāršākais veids saņemt tiesas nolēmumu ir - sniegt prasības pieteikumu Rīgas šķīrējtiesā, jo tiesas process ir vienkāršots, kā arī šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams un to var saņemt 5-6 nedeļu laikā.

 

Atcerieties – Uzņēmuma labklājība, gluži tāpat kā vēlamo mērķu sasniegšana, nerodas pati no sevis. Ir nepieciešama izlēmīga rīcība, kā arī skaidra kontrole pār ienākošās un izejošās naudas plūsmu!

 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: info@court.lv.Comments


No comments...    Write comment